alt
mobileimage

Konsultointipalvelut

Tarjoamme konsultointipalveluita yrityksille muutoksen hallintaan sekä psykososiaalisten riskien ja hyvinvoinnin osa-alueille. Lähestymistapamme konsultointiprojekteissa on osallistava ja ratkaisumme räätälöidään asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti. Palvelut ovat saatavilla suomen-, englannin- ja ranskankielisenä.

Meidän monialaiseen tiimiimme mahtuu monenlaista osaamista sekä vuosien kokemusta henkilöstöalalla. Toiminnassamme ihmiset ovat aina etusijalla ja uskommekin sen olevan perusta toimivalle yhteistyölle yritysten ja työntekijöiden välillä.

Oli kyseessä sitten joku tietty yksittäinen muutos (tiimin tai osaston uudelleenjärjestely, uusi maantieteellinen sijainti, uuden teknologian/prosessin käyttöönotto), tai joku suurempi kokonaisuus (yrityskaupat ja yhdistymiset), meillä on valmiudet auttaa yritystänne viemään projekti onnistuneesti loppuun asti.

Muutoksen hallinta

Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti ja näihin muutoksiin sopeutuminen tuo haasteita myös työelämään. Työntekijöiden täytyy pystyä sopeutumaan sekä ulkopuolisiin muutoksiin (kuten markkinoiden, säädöksien ja innovaatioiden muutoksiin) että yrityksen sisäisiin muutoksiin (kuten menetelmien muutoksiin ja organisaatiomuutoksiin). Lisäksi tiimit itsessään muuttuvat jatkuvasti, kun ihmisiä lähtee, saapuu ja he kehittyvät.

Myöskin bisnesmaailma kehittyy jatkuvasti ja muutokset siellä tapahtuvat entistä nopeampaan tahtiin. Yrityksillä on usein hankaluuksia viedä muutoksia onnistuneesti läpi ja onkin hyvä pitää mielessä, että valmistautuminen, suunnittelu ja reagointikyky ovat onnistuneen muutoksen kulmakiviä. Ottaen huomioon muutoksen hallinnan monimutkaisen luonteen, joskus ulkopuolisen avun pyytäminen on välttämätöntä, jotta muutos saadaan vietyä onnistuneesti loppuun asti.

Seasons voi auttaa yritystänne toteuttamaan nämä muutokset. Ole meihin yhteydessä puh. 040 039 7990, tai lähetä meille yhteydenottopyyntö sähköpostilla info@seasons.fi
“ If you don’t take change by the hand, it will take you by the throat” (Winston Churchill)

Psykososiaaliset riskit & hyvinvointi

On selvää, että jatkuvat muutokset nykymaailmassa aiheuttavat myös psykososiaalisten riskien lisääntymistä. Tutkimusten mukaan stressitasot ja loppuun palamisten määrät kasvavat vaarallisen nopeasti niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Seuraamukset näistä voivat olla haitallisia sekä yksilöille että organisaatioille. Siinä missä yksilöt kokevat muutostilanteet stressaavina tilanteina omilla tahoillaan, yritykset usein havaitsevat negatiivisia muutoksia työntekijöiden tehokkuudessa ja sitä kautta myös yrityksen menestyksessä.

Työpsykologiaan ja henkilöstöhallintoon erikoistunut tiimimme pystyy tukemaan sinua työhyvinvoinnin optimoimisessa, tarvittavien muutosten toteuttamisessa ja haittatekijöiden ehkäisyssä.

On elintärkeää, että yrityksissä luodaan suunnitelma psykososiaalisten riskien ehkäisyä varten, jotta työntekijöiden työhyvinvointi olisi taattu. Me pystymme auttamaan sinua löytämään juuri sinun organisaatiollesi sopivan ratkaisun työhyvinvoinnin edistämiseksi. On hyvä muistaa, että joskus ongelmat ovat niin syvälle juurtuneita, että niiden alkuperä voi olla haasteellista löytää ja myös ongelman ratkaisun löytäminen voi joskus olla hyvinkin vaativaa. Näiden seikkojen valossa avun pyytäminen ajoissa on ehdottoman tärkeää, jotta epäkohtiin pystytään puuttumaan tehokkaasti.

Konkreettisia toimenpiteitä:

  • Psykososiaalisten riskien arviointi ja strategian katselmointi
  • Yksilö-coaching
  • Sosiaalisen ilmapiirin tutkimus
  • Konfliktien ratkaiseminen

Ole meihin yhteydessä puh. 040 039 7990 tai lähetä meille yhteydenottopyyntö sähköpostilla info@seasons.fi

alt
mobileimage

Koulutuspalvelut

Seasons tarjoaa räätälöityjä koulutuspalveluita yrityksille erityisesti työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn saralla sekä organisaatioiden muutostilanteissa, joissa tarvitaan ulkopuolista apua esimerkiksi osaamisen johtamiseen liittyvissä asioissa.

Koulutuksia vetää moniammatillinen tiimi ja jokainen koulutus räätälöidään juuri asiakkaan tarpeen näköiseksi (tutustu tiimiimme tarkemmin henkilöstö sivulla).

Suunniteltaessa koulutuksia olemme ottaneet huomioon yleisimmät sudenkuopat, joita palveluita ostavat asiakkaat usein kohtaavat, kuten koulutusten sisällön irrallisuus yrityksen arjesta tai haasteet siirtää koulutuksen opit käytäntöön. Minimoidaksemme edellä mainitut haasteet, kaikissa koulutuksissamme ovat mukana seuraavat peruselementit, jotka takaavat yksilöllisen ja tehokkaan koulutuksen.

Mukautettu sisältö: mukautamme esitetyn aineiston osallistujille sopivaksi, jotta pystymme maksimoimaan juuri heille oleellisen tiedon määrän.

Innovatiiviset ratkaisut: tarjoamme valikoiman uniikkeja harjoituksia ja tehtäviä hyödyntäen uusimpia tutkittuja menetelmiä

Dynaaminen ohjelma: meidän kanssamme et tylsisty! Päivämme ovat erittäin vuorovaikutteisia, jättäen tilaa kuitenkin myös viihtymiselle.

Jatkotoimenpiteet: aloitamme koulutuksemme huolellisella valmistelulla jo hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua, jolloin pystymme vastaamaan parhaiten tarpeisiinne. Olemme mukananne myös koulutuspäivien jälkeen ja yhdessä teidän kanssanne arvioimme, kuinka hyvin olette pystyneet jalkauttamaan oppimanne asiat ja tuotua ne osaksi jokapäiväistä työelämää.

Alla muutamia esimerkkejä siitä, millaisia koulutuspaketteja voisimme luoda juuri teidän yrityksellenne:

  • Kehitä tiimisi joukkuehenkeä ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta
  • Ymmärrä ja hallitse työstressiä
  • Osaamisen kehittäminen muutostilanteissa ja osaamisen säilyttäminen yrityksessä

Haluatko tarkempaa tietoa koulutuksistamme? Ole meihin yhteydessä puh. 040 039 7990 tai lähetä meille yhteydenottopyyntö sähköpostilla info@seasons.fi